Ev > Xəbərlər > Şirkət xəbərləri

Yeni Avadanlıq - Xəbərdarlıq Yüngül Sənayesində Vakuum Quruducu Maşın

2022-11-30Vakuum qurutma nədir?

Vakuum qurutma hava keçirməyən bir qabda həyata keçirilən toplu əməliyyatdır. Vakuum nasoslarından istifadə edərək kamerada təzyiq və rütubət azalır. Kamera içərisində atmosfer təzyiqini aşağı salmaqla, içəridəki materiallar dolayı qızdırılan divarlarla təmasda daha tez quruyur.


Niyə vakuum qurutmadan istifadə edirik?

Konvektiv quruducular isti havanı məhsullar üzərindən dövr edir, beləliklə məhsulun ətrafındakı atmosferin rütubətini azaldır və həlledicinin buxarlanmasına səbəb olur. Hava nə qədər isti olarsa, məhsul bir o qədər tez quruyar.
Avtomobil sənayesində yüksək rütubətli bir mühitdə montajdan sonra xəbərdarlıq işığının içərisində su buxarının əmələ gəlməməsi üçün vakuum qurutma əsasən qışda və ya dörd mövsümdə yağışlı gündə tətbiq olunur. O, həmçinin məhsuldarlığı artırmaq üçün xəbərdarlıq işığının yapışqan qurutma müddətini qısalda bilər. Vakuum qurutma avadanlığı ilə xəbərdarlıq işığını sabit keyfiyyətdə saxlaya bilərik.Vakuum qurutma maşınlarının üstünlükləri:
1.Vakuum quruducuları Avtomobil işıqlarının istehsal səmərəliliyini artıra bilər
2. Xəbərdarlıq işığının yapışqanı daha tez quruya bilər, işığın su daxil olma ehtimalını azaldır
3. LED lampası və ya xəbərdarlıq işıq zolağı kimi xəbərdarlıq işığında kondensasiyanı azaldın
4. NOVA-nın həmişə axtardığı xəbərdarlıq işığının keyfiyyət sabitliyini təkmilləşdirin.